Historia

På 1400-talet började man bryta silver i Sala Silvergruva och tack vare detta växte det fram en ort kring gruvdriften. Visserligen finns det belägg för att man hittat silver här redan på 1100-talet men man utvann då silver i betydligt mindre utsträckning mot när man sedan gjorde en ordentlig gruva på platsen.

I närheten av gruvan (som idag är ett turistmål) finns det kvar delar av den bebyggelse som var först på platsen, vilket just vittnar om att gruvan var orsaken till att orten växte fram. Någon tydlig stad kan man däremot inte tala om på denna tid då det snarare var ett kluster av olika slags bebyggelse.

Nästa stora steg i stadens utveckling skedde på 1600-talet. Orten hade vuxit rejält vilket resulterade i att området i närheten av gruvan blev för begränsat. Beslutet togs då av Gustav II Adolf att staden Sala skulle anläggas. Men detta några kilometer från själva gruvan.

Utifrån den tiden byggdes en mycket modern stad. Detta syns bland annat i det tydliga rutnät som användes när gatorna skulle anläggas. Något som fortfarande delvis kan ses i centrala delar av staden. Gruvdriften moderniserades även genom att vattensystem byggdes för att underlätta arbetet i gruvan samt det tillhörande smältverket. Det sista vattensystemet är idag helt torrlagt och vittnar om Salas historia och den nerlagda gruvan.

Två andra tydliga historiska landmärken i staden är Rosenkyrkan samt Rådhuset. Rosenkyrkan byggdes 1641 som ett led i att skapa den nya staden. Även om kyrkan har renoverats vid ett flertal tillfällen sedan dess är detta alltså en byggnad som stått sedan stadens första dagar.

Rådhuset är något yngre och byggdes 1783. Det byggdes upp efter att det gamla rådhuset brann ner 1736. Detta i en stadsbrand som ödelade stora delar av staden. Denna brand, tillsammans med gruvan, är det två sakerna som tydligast präglat stadsbilden.

Rutnätet försvinner däremot sakta men säker allt eftersom nya vägar och byggnader växer fram. Detta samtidigt som gruvdriften lades ner 1962 vilket gör att den inte alls har samma påverkan på staden.

Däremot är det många som åker till Sala just på grund av gruvan. Detta eftersom det nu är ett gruvmuseum på platsen. Här kan man lära sig om gruvdriften och gå på guidade turer. Utöver det anordnas även ibland konserter i gruvan. Den mest udda aktiviteten i gruvan bör vara hotellrummet som tituleras som ”Världens djupaste hotellrum”. Gruvsviten går att hyra för de som framförallt inte prioriterar fin utsikt vid hotellvistelsen.

I och med att gruvan är stadens mest kända turistattraktion så är den fortfarande mycket viktig för staden – om än inte lika viktig som förr.